aphrodite statue

ONE WOMAN AT A TIME "VEEL VROUWEN IN CYPRUS WETEN NIET WAT HUN RECHTEN ZIJN!"

VERTEL ME MEER

ZELFHULP

Kies voor jezelf.

IN CYPRUS KUN JE NIET WETTELIJK VERBODEN WORDEN JEZELF VOOR EEN RECHTER TE VERTEGENWOORDIGEN VOOR EEN VERZOEK TOT EEN GERECHTELIJK CONTACTVERBOD.

OWAAT helpt mishandelde vrouwen om voor zichzelf te kiezen, de wet in eigen handen te nemen en

 • te leren welke mensenrechten ze hebben;
 • zichzelf voor een rechter te vertegenwoordigen;
 • voor zichzelf op te komen;
 • een verzoek tot een beschermingsbevel in te dienen op basis van mensenrechtenbescherming en het recht op toegang tot een rechter, menselijke waardigheid en privacy.

WIST JE DAT ?

Jouw recht op zelfvertegenwoordiging betekent dat je een verzoek tot een contactverbod kunt indienen om mishandeling te voorkomen? Toegang tot een rechter is een van de Rechten van de Mens, wat betekent dat je zèlf stappen kunt ondernemen door je eigen formulieren voor een contactverbod in te vullen en in te dienen.
Lees meer…

DOE-HET-ZELF IN DE RECHTBANK

Vrouwen in Cyprus hebben dezelfde rechten op bescherming tegen mishandeling als duizenden medeburgers in andere EU-landen en lidstaten van de Raad van Europa die bescherming tegen mishandeling genieten in hun eigen land.
Lees meer…

DOWNLOADBARE FORMULIEREN

Duizenden vrouwen in EU-landen en lidstaten van de Raad van Europa vertegenwoordigen zichzelf voor de rechter en dienen een verzoek tot gerechtelijke bescherming in om een einde te maken aan hun mishandeling – en dat doen ze zèlf.
Jij kan het ook.
Lees meer…

OVER OWAAT

Wat is One Woman At A Time (OWAAT) ― CYPRUS?

laurel

OWAAT staat voor een nultolerantiebeleid ten aanzien van mishandeling van vrouwen op Cyprus.

laurel De doelstellingen van OWAAT zijn erop gericht om alle mishandelde vrouwen in staat te stellen gendergeweld te voorkomen door hun leven en privacy te beschermen. OWAAT helpt vrouwen de wet in eigen handen te nemen door als zelfvertegenwoordigende procespartijen te handelen en toegang te eisen tot een rechter om een civiel beschermingsbevel aan te vragen tegen hun mishandelaar.

laurel OWAAT encourages Cyprus courts to support OWAAT goals and objectives by adopting web-based “Self-help Forms” and instructions for self-represented litigants to print off, fill-in-the-blanks, e-sign and e-file in any Cyprus court with proper jurisdiction to grant civil equitable remedies, and as justice so requires.

laurel OWAAT moedigt rechtbanken in Cyprus aan om de OWAAT-doelstellingen te ondersteunen door online zelfhulpformulieren en instructies te accepteren en zelfvertegenwoordigende procespartijen in staat te stellen deze formulieren in rechtbanken in Cyprus af te drukken, in te vullen, elektronisch te ondertekenen en bij de juiste jurisdictie in te dienen om civiele rechtsmiddelen te verlenen, voor zover rechtens vereist.

laurel

laurel OWAAT houdt rechtsklinieken op lokaal niveau en heeft sinds oktober 2014 OWAAT rechtswinkels in Kokkinotrimithia en in het Klooster van de Zusters van St Joseph in Nicosia, Cyprus. Vrijwilligers uit de gemeenschap bundelen hun krachten om lokale OWAAT-rechtswinkels op te zetten. Professionals en leiders uit het bedrijfsleven doneren hun tijd, expertise en gespecialiseerde kennis. Gemeenten en non-profitorganisaties stellen gebouwen en computertechnologie ter beschikking. Steeds groter wordende netwerken van OWAAT-vrijwilligers ondersteunen rechtswinkels voor mishandelde vrouwen in hun gemeenschap en verstrekken informatie over de Rechten van de Mens en hoe vrouwen zichzelf voor de rechter kunnen verdedigen en zo hun stem kunnen laten horen.

laurel OWAAT is een duurzame samenwerking tussen gemeenschap en rechtbank.

"Alle vrouwen in Cyprus kunnen zich tegen mishandeling verzetten omdat hun lokale gemeenschap en rechtbank een 'nultolerantiebeleid’ voeren ten aanzien van mishandeling." - Patricia M. Martin, Esq., Fulbright-bursaal, Cyprus, One Woman At A Time (OWAAT)

HOE IS OWAAT BEGONNEN?
laurel

DONATIES

Samen staan we sterk tegen mishandeling — One Woman At A Time .

Dankzij jouw gift bereikt OWAAT de volgende programmadoelstellingen, gericht op nultolerantie tegen vrouwenmishandeling in Cyprus:

 • Bevorderen van mogelijkheden voor vrouwen om op veilige locaties in hun eigen gemeenschap bij elkaar te komen om hun problemen over mishandeling te bespreken.
 • Verstrekken van training en formulieren aan vrouwen voor hands-on toegang tot een rechter als zelfvertegenwoordigende procespartij, om te leren hoe ze zichzelf kunnen vertegenwoordigen en versneld een einde kunnen maken aan hun mishandeling.
 • Bieden van persoonlijke hulp aan vrouwen om voor zichzelf op te komen en de wet in eigen handen te nemen.
 • Begeleiden van vrouwen in een veilige en vertrouwde omgeving binnen hun eigen gemeenschap.
 • Begeleiden van vrouwen bij het indienen van een aanklacht en volgen van instructies voor een verzoek tot een gerechtelijk contactverbod.
 • Bevorderen van contacten tussen vrouwen om vrienden, buren of familieleden die gerechtelijke bescherming nodig hebben te helpen en samen een einde te maken aan mishandeling.
 • Lees meer...

zero tolerance of abuse

SPONSORS EN SUPPORTERS

FULBRIGHT

UNIVERSITEIT VAN NICOSIË

ALEXANDRA M. HADJIDAKI & TEAM

TESTIMONIALS

OWAAT-samenwerkingsnetwerk van vrijwilligers

Vrijwilligers in Cyprus bieden OWAAT hun waardevolle tijd, expertise, vaardigheden, IT, gebouwen en ingezamelde lokale hulpmiddelen om mishandelde vrouwen een veilige plek te bieden waar ze bij elkaar kunnen komen om te leren hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, toegang kunnen krijgen tot een rechter, hun mensenrechten kunnen doen gelden en een einde kunnen maken aan mishandeling door een verzoek in te dienen tot een onmiddellijk gerechtelijk contactverbod.

 • THE HONOURABLE JUSTICE GEORGE A. SERGHIDES Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Strasbourg, Frankrijk

  “Ik vind de activiteiten van OWAAT ongelooflijk belangrijk om de volgende redenen:
  Ten eerste omdat OWAAT slachtoffers van geweld helpt door toegang tot de rechter te bieden en hun rechten en vrijheden te beschermen.
  Ten tweede omdat het probleem diep in de kern van onze samenleving wordt aangepakt door alle benodigde informatie en juridische tools op een eenvoudige manier beschikbaar stellen voor iedereen die ze nodig heeft, maar er niet op andere manier aan kan komen.
  View full testimonial…

 • ALEXANDRA HADJIDAKI Front-end developer, CTO & projectmanager voor website & branding van OWAAT Student informatica

  “Ik besloot me aan te melden als vrijwillige Community Collaborator omdat ik echt geloof dat deze eerste stap heel veel andere veranderingen in de samenleving teweeg kan brengen. Ik geloof dat technologie mensen kan samenbrengen op een wijze die niet eerder mogelijk was…
  View full testimonial…

 • STELIOS ASPROFTAS STIKSIS BEMIDDELINGSDIENSTEN

  “OWAAT doet belangrijk werk in Cyprus. De positieve instelling en expertise van alle OWAAT-medewerkers zijn essentiële voorwaarden voor een geslaagde missie. En dankzij de doelstellingen van OWAAT is nultolerantie ten aanzien van vrouwenmishandeling in Cyprus een blijvend succes.”

 • DR. ANNA PLEVRI Docent afdeling Rechten van de School of Humanities, Social Sciences and Law aan de Universiteit van Nicosia Jurist

  “Vrouwen ervaren geweld alleen omdat ze vrouwen zijn. Geweld tegen vrouwen is in elk opzicht een schending van mensenrechten. Daarom biedt OWAAT vrouwen de mogelijkheid om niet alleen te leren wat hun rechten zijn, maar ook hoe ze die daadwerkelijk kunnen beschermen.”
  View full testimonial…

 • DINA KAPARDIS MPhil Criminology, University of Cambridge

  “ONE WOMAN AT A TIME is de essentie van wat een humanitaire beweging zou moeten en kan zijn: het beschermen van mensenrechten en ondersteunen van individuen door middel van praktische begeleiding.”

 • ANASTASIA GEORGOULI Zelfstandig adviseur, elektro-ingenieur, adviseur bij JYA Engineering

  “Ik sta achter het OWAAT-programma omdat ik geloof dat het vrouwen helpt in zichzelf te geloven door ze op hun mensenrechten te wijzen, ze de mogelijkheid te bieden een normaal en kalm leven te leiden en ze de middelen te geven om via vereenvoudigde procedures naar een beter leven te streven.”

 • CARLOS PARTASIDES Advocaat-medewerker bij Achilles & Emile C. Emilianides LLC

  “OWAAT is buitengewoon belangrijk, vooral in Cyprus, omdat ze niet alleen mishandelde vrouwen, maar alle mensen in de Cypriotische samenleving proberen te helpen door middel van een ‘nultolerantiebeleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen’. Omdat het Cypriotische rechtsstelsel bureaucratisch is en enorme vertragingen kent, biedt OWAAT naar mijn mening een belangrijke en eenvoudig toegankelijke manier voor vrouwen om zelf voor hun rechten op te komen. Dankzij de steun van OWAAT vinden onderdrukte vrouwen in Cyprus eindelijk de kracht en moed om hun stem te laten horen en hun rechten uit te oefenen, iets wat alle vrouwen in de ontwikkelde samenlevingen zouden moeten doen.”

 • ALEXIS THEODOTOU CEO, ALEXIS THEODOTOU & CO. LLC

  “Tegenwoordig hebben steeds meer mensen voortdurend praktische steun nodig. We hebben allemaal het vermogen en de verantwoordelijkheid om waardevolle hulp en steun te bieden aan onze medemensen wier mensenrechten worden geschonden.

  View full testimonial…

 • NICOLA SMITH President, FREEDOM DOLLS INITIATIVE

  “Elke vrouw heeft het recht om zich in haar eigen huis veilig te voelen. OWAAT maakt de wet toegankelijk op een manier die vrouwen in staat stelt baas te worden over hun leven en op te komen tegen geweld. Iedereen heeft het recht op een leven zonder geweld en dames, door naar de OWAAT-website te gaan, heb je de eerste stap naar een nieuw leven al genomen.
  View full testimonial…

 • CASSANDRA KOUPARI Kassandra Koupari & Partners Advocaat en actief voorvechter van mensenrechten van zowel mannen als vrouwen, maar vooral slachtoffers van alle soorten misbruik

  “Je hoeft geen toevlucht te nemen tot valse claims zolang je mensenrechten hebt. De OWAAT-beweging is hier om je te helpen en je op je mensenrechten te wijzen, zodat je een geïnformeerde keuze kunt maken. Ik geloof dat de wet aangepast moet worden met processen die beter toegankelijk en eenvoudiger zijn en net zo gebruiksvriendelijk als FACEBOOK, zodat je net zo makkelijk connecties kunt maken en verbreken. We hopen dat deze positieve aanpak ons in de juiste richting leidt.”

 • CHRISTINA DEMETRIADES Life coach en loopbaanadviseur

  “Het OWAAT-project is een revolutie in toegang tot recht op Cyprus en biedt veelbelovende mogelijkheden om huiselijk geweld tegen vrouwen te stoppen. Door gelijke en eenvoudige toegang tot recht te bevorderen, evenals bewustwording en eerbiediging van mensenrechten, is het project een krachtig, baanbrekend voorbeeld dat wordt gevolgd op andere gebieden waar het gerechtelijk apparaat kan worden verbeterd om de burgers beter van dienst te zijn. Hierdoor en door gendergelijkheid op sociaal en cultureel gebied te bevorderen, is het OWAAT-initiatief een katalysator voor positieve sociale transformatie. Om deel uit te maken van zo’n netwerk is echt inspirerend en geeft voldoening!”

 • BLANCA CASIELLES Persoonlijk interieurconsulente voor huis- en landschapsrenovaties Lerares Spaans

  “OWAAT slaat de handen ineen in de strijd voor mensenrechten voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Patricia maakt ons met haar project bewust van het grote sociale probleem dat veel geïsoleerde en doodsbange vrouwen thuis houdt en biedt mannen en vrouwen de mogelijkheid om samen te werken voor een gemeenschappelijk doel. Ik voel me bevoorrecht om als oprichter van het OWAAT-samenwerkingsnetwerk mijn bijdrage te leveren.”

 • KATERINA ANDREOU Specialist kinderbescherming en begeleidingsadviseur

  Katerina woonde als kind in het Midden-Oosten en Cyprus en verhuisde later naar het VK om psychologie te studeren. Daar werkte ze 11 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en sociale zorg voordat ze haar passie voor kinderbescherming ontdekte.
  View full testimonial…

 • ROSSELLA SALA LLM in Europees en transnationaal recht / ONE Jeugdambassadeur / Lokale coördinator voor UNICEF in Italië / Redacteur voor Italiaanse versie van OWAAT

  “OWAAT is gebaseerd op onze gezamenlijke overtuiging dat elke vrouw de kans moet hebben om haar potentieel te ontketenen door te leren wat haar rechten zijn en hoe ze die kan beschermen. Deelname aan dit project is voor mij zowel een eer als een uitdaging.
  View full testimonial…

 • MIDIEIA MASOUKATIDOU OWAAT-vertaler Grieks/Russisch

  “Geweld tegen vrouwen is misschien wel de meest schandelijke schending van de mensenrechten. Het maakt niet uit waar je woont, wat je cultuur is of hoeveel geld je hebt, zolang mishandeling voortduurt, kunnen we niet doen alsof we vooruitgang boeken op het gebied van gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Het probleem van vrouwenmishandeling op Cyprus is zonder twijfel snel toegenomen en moet worden aangepakt.
  View full testimonial…

 • ALISA KHANDYUK Hoogleraar Russische en Oekraïense Taal en Literatuur / Vertaler

  “Geweld tegen vrouwen is misschien wel de meest schandelijke schending van de mensenrechten. Het maakt niet uit waar je woont, wat je cultuur is of hoeveel geld je hebt, zolang mishandeling voortduurt, kunnen we niet doen alsof we vooruitgang boeken op het gebied van gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Het probleem van vrouwenmishandeling op Cyprus is zonder twijfel snel toegenomen en moet worden aangepakt.
  View full testimonial…

 • JULIA-GEORGIA TOPINTZI Hoogleraar Duitse Taal en Literatuur / Vertaler en coördinator van het OWAAT-vertaalteam / Rechtenstudent aan de Universiteit van Nicosia

  “Ik besloot om voor OWAAT te werken omdat de begeleiding en de hulp die deze organisatie biedt het leven kan veranderen van veel vrouwen die, zelfs op dit moment, te maken hebben met mishandeling en bescherming nodig hebben. Voor deze vrouwen is de optie om hulp te zoeken en hun beproeving te delen niet altijd gemakkelijk. OWAAT vecht voor al die vrouwen en helpt ze om op eigen benen te staan en een betere toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen te eisen.”

 • SOPHIA PAPASTAVROU ABD in Social Justice Education

  “De langetermijngevolgen van het conflict in Cyprus dat in de internationale gemeenschap bekend staat als het ‘Cyprus-probleem’ heeft direct te maken met vrouwen in Cyprus.
  View full testimonial…

 • STEPHANIE WILLIAMS Doctor of Jurisprudentie (JD) / Voormalig voorzitter ​ABA SIL ​International Human Rights Committee

  “Ik heb al deze jaren gezien hoe OWAAT-Cyprus werkt en ik beschouw het als een van de 16 organisaties die we in 2016 moeten steunen, omdat OWAAT vrouwen rechtstreeks toegang biedt tot de wetten en rechtsmiddelen die ze nodig hebben om zelfvertegenwoordigende civiele procespartijen te worden. Ik promoot ‘s werelds eerste internationale mensenrechtenwebsite van OWAAT omdat ze een uitgebreide toolkit bieden die specifiek is ontworpen om alle mishandelde vrouwen te helpen.”

 • PHOEBE COLES Rechtenstudent, UCLAN, Cyprus

  Phoebe heeft zich laten inspireren door de woorden van Martin Luther King: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. “Ik streef ernaar om als internationale mensenrechtenadvocaat midden in de strijd tegen ongelijkheid en onderdrukking te staan en ik heb vooral een passie voor de rechten van vrouwen.”

 • OLUWATODIMU BANKOLE “TODI” Rechtenstudent, UCLAN, Cyprus / Mensenrechtenactivist voor de Raad van Europa en Amnesty International / OWAAT-vertaler Yoruba

  “Bij ons in Nigeria was huiselijk geweld de norm. De onuitgesproken regel was dat ‘vrouwen worden gezien en niet gehoord’ wat bepaalde gedragspatronen met zich meebracht. Nigeria kent wetten tegen huiselijk geweld, maar in de praktijk wordt er weinig of niets tegen gedaan, vooral op het platteland.
  View full testimonial…

 • ANTONIA MICHAELS Rechtenstudent, UCLAN, Cyprus / OWAAT-vertaler Grieks

  “Soms beschouwen we onze mensenrechten als iets vanzelfsprekend, maar mensen die worden mishandeld herinneren ons eraan dat onze rechten iets zijn waar we altijd voor moeten blijven vechten. OWAAT is een voortreffelijke organisatie die niet alleen vrouwen informatie verstrekt over hun mensenrechten, maar ze ook de kennis geeft die ze nodig hebben om baas over hun eigen leven te worden en om te genezen na al het lijden dat ze hebben doorstaan. Wat ik wil doen, is OWAAT helpen dit doel volledig te bereiken. Vrijwilligerswerk is iets wat zowel degene die hulp ontvangt als degene die het geeft ten goede komt.”

 • SARAH ALSABTI OWAAT-vertaler Engels-Arabisch

  ”Ik ben er zo trots op om lid te zijn van dit team dat zich inzet tegen de mishandeling van vrouwen. Ze proberen oplossingen te vinden door middel van twee verschillende methodes. De eerste is een preventieve methode die een cultuur van afkeuring stimuleert voor de daders vanuit de eigen samenleving. De tweede is een genezingsmethode die werkt aan de verspreiding van het bewustzijn dat iedereen het recht heeft om zichzelf te verdedigen zonder een advocaat. De tweede methode biedt ook hulp en steun voor de slachtoffers. Ik hoop dat mijn werk als vertaler van de Arabische versie van de website deze boodschap meer zichtbaarheid geeft.”

 • AYS LIDZHANOVA Advocaat / Promovendus in Recht / OWAAT-vertaler Engels-Russisch

  “Ik ben er trots op deel uit te maken van OWAAT. Er bestaat geen twijfel over het kritieke belang van onze missie. OWAAT heeft een belangrijke leemte voor mishandelde vrouwen op Cyprus gevuld door ze hulp en steun te bieden. Ik ken de oprichters en leiders goed en heb er alle vertrouwen in dat OWAAT een groot en onvervangbaar verschil maakt door de rechten van misbruikte vrouwen te beschermen. Het is een eer en altijd stimulerend om samen te werken met het OWAAT-team, dat zoveel middelen, kracht en visie heeft voor een geweldloze wereld.”

 • SPAVO Vereniging voor de preventie van huiselijk geweld

  “We ondersteunen OWAAT volledig bij het beschermen van de rechten van vrouwen.”
  View full testimonial…

 • ANDREI C. ROMAN Web Development Team

  Andrei Claudiu Roman komt uit Roemenië en besloot zich aan te melden bij OWAAT “om mijn vaardigheden ten dienste te stellen van een belangrijk doel. Discriminatie en misbruik van vrouwen zijn ondraaglijk en ik hoop dat OWAAT zoveel mogelijk vrouwen en gezinnen kan helpen.”

  In juni 2018 nam Andrei de leiding als OWAAT’s ‘toptechie’ met meer dan 10 jaar ervaring als zeer gespecialiseerd IT-expert. Dankzij zijn technische vaardigheden kon OWAAT-IT in 2018 live gaan zoals gepland. Andrei spreekt vloeiend Roemeens, Italiaans en Engels en studeert Zweeds voor immigranten aan Komvux Österåker, Stockholm Lan. Zijn professionele IT-opleiding omvat helpdesk- en programmeervaardigheden (Python en Ruby). Hij woont momenteel in Stockholm, Zweden.

 • FEDERICA PASTORE OWAAT-vertaler Engels-Italiaans

  Federica Pastore komt uit de Italiaanse stad Milaan en kwam in januari 2018 bij OWAAT werken om het Italiaanse vertaalteam van OWAAT te leiden. Dankzij haar leiderschap en teaminspanningen konden we in 2018 OWAAT-IT lanceren.

  “In een wereld waar nog steeds mensenrechten worden geschonden, is het van fundamenteel belang dat iedereen zijn best doet via kleine en grote acties de status quo te veranderen. Het doel van OWAAT is om steun en juridische hulp te bieden aan vrouwelijke slachtoffers van mishandeling en discriminatie en daarom ben ik vol enthousiasme als vrijwilliger begonnen om het Italiaanse vertaalteam te leiden,” aldus Federica.

  Federica woont in Stockholm, Zweden, waar ze communicatiespecialist en teamlid is bij Italian Climate Network, een Italiaanse milieuorganisatie. Ze heeft een masters in Development, Environment and Cooperation – Curriculum Environmental Politics and Economy van de Universiteit van Turijn, Italië.

 • CRISTIAN RIVA OWAAT-vertaler Engels-Italiaans

  Cristian Riva woont in de Italiaanse plaats Lecco en bood zich in januari 2018 als vrijwilliger aan om onze Engelse versie van de OWAAT-website naar het Italiaans te vertalen. Dankzij zijn leiderschap en teaminspanningen konden we in 2018 OWAAT-IT lanceren.

  “Ik geloof dat burgers in een democratische context ethisch verplicht zijn de vooruitgang van de samenleving cultureel, politiek en ecologisch te verbeteren. Het vertalen van de OWAAT-website is een waardevolle gelegenheid om mijn morele verplichtingen na te komen en mijn bijdrage te leveren om elke vorm van geweld tegen vrouwen te bestrijden, wat een van de meest ondraaglijke barbaarsheden van de hedendaagse samenleving is,” aldus Christian.

  Cristian heeft een masters in Filosofische wetenschappen van de Ruhr-Universität Bochum in Duitsland en is EVS-vrijwilliger bij YEE – Youth and Environment Europe in Praag, Tsjechië.

See all testimonials
 • THE HONOURABLE JUSTICE GEORGE A. SERGHIDES laurel Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Strasbourg, Frankrijk

  “Ik vind de activiteiten van OWAAT ongelooflijk belangrijk om de volgende redenen:
  Ten eerste omdat OWAAT slachtoffers van geweld helpt door toegang tot de rechter te bieden en hun rechten en vrijheden te beschermen.
  Ten tweede omdat het probleem diep in de kern van onze samenleving wordt aangepakt door alle benodigde informatie en juridische tools op een eenvoudige manier beschikbaar stellen voor iedereen die ze nodig heeft, maar er niet op andere manier aan kan komen.
  View full testimonial…

 • ALEXANDRA HADJIDAKI laurel Front-end developer, CTO & projectmanager voor website & branding van OWAAT Student informatica

  “Ik besloot me aan te melden als vrijwillige Community Collaborator omdat ik echt geloof dat deze eerste stap heel veel andere veranderingen in de samenleving teweeg kan brengen. Ik geloof dat technologie mensen kan samenbrengen op een wijze die niet eerder mogelijk was…
  View full testimonial…

 • STELIOS ASPROFTAS laurel STIKSIS BEMIDDELINGSDIENSTEN

  “OWAAT doet belangrijk werk in Cyprus. De positieve instelling en expertise van alle OWAAT-medewerkers zijn essentiële voorwaarden voor een geslaagde missie. En dankzij de doelstellingen van OWAAT is nultolerantie ten aanzien van vrouwenmishandeling in Cyprus een blijvend succes.”

 • DR. ANNA PLEVRI laurel Docent afdeling Rechten van de School of Humanities, Social Sciences and Law aan de Universiteit van Nicosia Jurist

  “Vrouwen ervaren geweld alleen omdat ze vrouwen zijn. Geweld tegen vrouwen is in elk opzicht een schending van mensenrechten. Daarom biedt OWAAT vrouwen de mogelijkheid om niet alleen te leren wat hun rechten zijn, maar ook hoe ze die daadwerkelijk kunnen beschermen.”
  View full testimonial…

 • DINA KAPARDIS laurel MPhil Criminology, University of Cambridge

  “ONE WOMAN AT A TIME is de essentie van wat een humanitaire beweging zou moeten en kan zijn: het beschermen van mensenrechten en ondersteunen van individuen door middel van praktische begeleiding.”

 • ANASTASIA GEORGOULI laurel Zelfstandig adviseur, elektro-ingenieur, adviseur bij JYA Engineering

  “Ik sta achter het OWAAT-programma omdat ik geloof dat het vrouwen helpt in zichzelf te geloven door ze op hun mensenrechten te wijzen, ze de mogelijkheid te bieden een normaal en kalm leven te leiden en ze de middelen te geven om via vereenvoudigde procedures naar een beter leven te streven.”

 • CARLOS PARTASIDES laurel Advocaat-medewerker bij Achilles & Emile C. Emilianides LLC

  “OWAAT is buitengewoon belangrijk, vooral in Cyprus, omdat ze niet alleen mishandelde vrouwen, maar alle mensen in de Cypriotische samenleving proberen te helpen door middel van een ‘nultolerantiebeleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen’. Omdat het Cypriotische rechtsstelsel bureaucratisch is en enorme vertragingen kent, biedt OWAAT naar mijn mening een belangrijke en eenvoudig toegankelijke manier voor vrouwen om zelf voor hun rechten op te komen. Dankzij de steun van OWAAT vinden onderdrukte vrouwen in Cyprus eindelijk de kracht en moed om hun stem te laten horen en hun rechten uit te oefenen, iets wat alle vrouwen in de ontwikkelde samenlevingen zouden moeten doen.”

 • ALEXIS THEODOTOU laurel CEO, ALEXIS THEODOTOU & CO. LLC

  “Tegenwoordig hebben steeds meer mensen voortdurend praktische steun nodig. We hebben allemaal het vermogen en de verantwoordelijkheid om waardevolle hulp en steun te bieden aan onze medemensen wier mensenrechten worden geschonden.

  View full testimonial…

 • NICOLA SMITH laurel President, FREEDOM DOLLS INITIATIVE

  “Elke vrouw heeft het recht om zich in haar eigen huis veilig te voelen. OWAAT maakt de wet toegankelijk op een manier die vrouwen in staat stelt baas te worden over hun leven en op te komen tegen geweld. Iedereen heeft het recht op een leven zonder geweld en dames, door naar de OWAAT-website te gaan, heb je de eerste stap naar een nieuw leven al genomen.
  View full testimonial…

 • CASSANDRA KOUPARI laurel Kassandra Koupari & Partners Advocaat en actief voorvechter van mensenrechten van zowel mannen als vrouwen, maar vooral slachtoffers van alle soorten misbruik

  “Je hoeft geen toevlucht te nemen tot valse claims zolang je mensenrechten hebt. De OWAAT-beweging is hier om je te helpen en je op je mensenrechten te wijzen, zodat je een geïnformeerde keuze kunt maken. Ik geloof dat de wet aangepast moet worden met processen die beter toegankelijk en eenvoudiger zijn en net zo gebruiksvriendelijk als FACEBOOK, zodat je net zo makkelijk connecties kunt maken en verbreken. We hopen dat deze positieve aanpak ons in de juiste richting leidt.”

 • CHRISTINA DEMETRIADES laurel Life coach en loopbaanadviseur

  “Het OWAAT-project is een revolutie in toegang tot recht op Cyprus en biedt veelbelovende mogelijkheden om huiselijk geweld tegen vrouwen te stoppen. Door gelijke en eenvoudige toegang tot recht te bevorderen, evenals bewustwording en eerbiediging van mensenrechten, is het project een krachtig, baanbrekend voorbeeld dat wordt gevolgd op andere gebieden waar het gerechtelijk apparaat kan worden verbeterd om de burgers beter van dienst te zijn. Hierdoor en door gendergelijkheid op sociaal en cultureel gebied te bevorderen, is het OWAAT-initiatief een katalysator voor positieve sociale transformatie. Om deel uit te maken van zo’n netwerk is echt inspirerend en geeft voldoening!”

 • BLANCA CASIELLES laurel Persoonlijk interieurconsulente voor huis- en landschapsrenovaties Lerares Spaans

  “OWAAT slaat de handen ineen in de strijd voor mensenrechten voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Patricia maakt ons met haar project bewust van het grote sociale probleem dat veel geïsoleerde en doodsbange vrouwen thuis houdt en biedt mannen en vrouwen de mogelijkheid om samen te werken voor een gemeenschappelijk doel. Ik voel me bevoorrecht om als oprichter van het OWAAT-samenwerkingsnetwerk mijn bijdrage te leveren.”

 • KATERINA ANDREOU laurel Specialist kinderbescherming en begeleidingsadviseur

  Katerina woonde als kind in het Midden-Oosten en Cyprus en verhuisde later naar het VK om psychologie te studeren. Daar werkte ze 11 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en sociale zorg voordat ze haar passie voor kinderbescherming ontdekte.
  View full testimonial…

 • ROSSELLA SALA laurel LLM in Europees en transnationaal recht / ONE Jeugdambassadeur / Lokale coördinator voor UNICEF in Italië / Redacteur voor Italiaanse versie van OWAAT

  “OWAAT is gebaseerd op onze gezamenlijke overtuiging dat elke vrouw de kans moet hebben om haar potentieel te ontketenen door te leren wat haar rechten zijn en hoe ze die kan beschermen. Deelname aan dit project is voor mij zowel een eer als een uitdaging.
  View full testimonial…

 • MIDIEIA MASOUKATIDOU laurel OWAAT-vertaler Grieks/Russisch

  “Geweld tegen vrouwen is misschien wel de meest schandelijke schending van de mensenrechten. Het maakt niet uit waar je woont, wat je cultuur is of hoeveel geld je hebt, zolang mishandeling voortduurt, kunnen we niet doen alsof we vooruitgang boeken op het gebied van gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Het probleem van vrouwenmishandeling op Cyprus is zonder twijfel snel toegenomen en moet worden aangepakt.
  View full testimonial…

 • ALISA KHANDYUK laurel Hoogleraar Russische en Oekraïense Taal en Literatuur / Vertaler

  “Geweld tegen vrouwen is misschien wel de meest schandelijke schending van de mensenrechten. Het maakt niet uit waar je woont, wat je cultuur is of hoeveel geld je hebt, zolang mishandeling voortduurt, kunnen we niet doen alsof we vooruitgang boeken op het gebied van gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Het probleem van vrouwenmishandeling op Cyprus is zonder twijfel snel toegenomen en moet worden aangepakt.
  View full testimonial…

 • JULIA-GEORGIA TOPINTZI laurel Hoogleraar Duitse Taal en Literatuur / Vertaler en coördinator van het OWAAT-vertaalteam / Rechtenstudent aan de Universiteit van Nicosia

  “Ik besloot om voor OWAAT te werken omdat de begeleiding en de hulp die deze organisatie biedt het leven kan veranderen van veel vrouwen die, zelfs op dit moment, te maken hebben met mishandeling en bescherming nodig hebben. Voor deze vrouwen is de optie om hulp te zoeken en hun beproeving te delen niet altijd gemakkelijk. OWAAT vecht voor al die vrouwen en helpt ze om op eigen benen te staan en een betere toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen te eisen.”

 • SOPHIA PAPASTAVROU laurel ABD in Social Justice Education

  “De langetermijngevolgen van het conflict in Cyprus dat in de internationale gemeenschap bekend staat als het ‘Cyprus-probleem’ heeft direct te maken met vrouwen in Cyprus.
  View full testimonial…

 • STEPHANIE WILLIAMS laurel Doctor of Jurisprudentie (JD) / Voormalig voorzitter ​ABA SIL ​International Human Rights Committee

  “Ik heb al deze jaren gezien hoe OWAAT-Cyprus werkt en ik beschouw het als een van de 16 organisaties die we in 2016 moeten steunen, omdat OWAAT vrouwen rechtstreeks toegang biedt tot de wetten en rechtsmiddelen die ze nodig hebben om zelfvertegenwoordigende civiele procespartijen te worden. Ik promoot ‘s werelds eerste internationale mensenrechtenwebsite van OWAAT omdat ze een uitgebreide toolkit bieden die specifiek is ontworpen om alle mishandelde vrouwen te helpen.”

 • PHOEBE COLES laurel Rechtenstudent, UCLAN, Cyprus

  Phoebe heeft zich laten inspireren door de woorden van Martin Luther King: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. “Ik streef ernaar om als internationale mensenrechtenadvocaat midden in de strijd tegen ongelijkheid en onderdrukking te staan en ik heb vooral een passie voor de rechten van vrouwen.”

 • OLUWATODIMU BANKOLE “TODI” laurel Rechtenstudent, UCLAN, Cyprus / Mensenrechtenactivist voor de Raad van Europa en Amnesty International / OWAAT-vertaler Yoruba

  “Bij ons in Nigeria was huiselijk geweld de norm. De onuitgesproken regel was dat ‘vrouwen worden gezien en niet gehoord’ wat bepaalde gedragspatronen met zich meebracht. Nigeria kent wetten tegen huiselijk geweld, maar in de praktijk wordt er weinig of niets tegen gedaan, vooral op het platteland.
  View full testimonial…

 • ANTONIA MICHAELS laurel Rechtenstudent, UCLAN, Cyprus / OWAAT-vertaler Grieks

  “Soms beschouwen we onze mensenrechten als iets vanzelfsprekend, maar mensen die worden mishandeld herinneren ons eraan dat onze rechten iets zijn waar we altijd voor moeten blijven vechten. OWAAT is een voortreffelijke organisatie die niet alleen vrouwen informatie verstrekt over hun mensenrechten, maar ze ook de kennis geeft die ze nodig hebben om baas over hun eigen leven te worden en om te genezen na al het lijden dat ze hebben doorstaan. Wat ik wil doen, is OWAAT helpen dit doel volledig te bereiken. Vrijwilligerswerk is iets wat zowel degene die hulp ontvangt als degene die het geeft ten goede komt.”

 • SARAH ALSABTI laurel OWAAT-vertaler Engels-Arabisch

  ”Ik ben er zo trots op om lid te zijn van dit team dat zich inzet tegen de mishandeling van vrouwen. Ze proberen oplossingen te vinden door middel van twee verschillende methodes. De eerste is een preventieve methode die een cultuur van afkeuring stimuleert voor de daders vanuit de eigen samenleving. De tweede is een genezingsmethode die werkt aan de verspreiding van het bewustzijn dat iedereen het recht heeft om zichzelf te verdedigen zonder een advocaat. De tweede methode biedt ook hulp en steun voor de slachtoffers. Ik hoop dat mijn werk als vertaler van de Arabische versie van de website deze boodschap meer zichtbaarheid geeft.”

 • AYS LIDZHANOVA laurel Advocaat / Promovendus in Recht / OWAAT-vertaler Engels-Russisch

  “Ik ben er trots op deel uit te maken van OWAAT. Er bestaat geen twijfel over het kritieke belang van onze missie. OWAAT heeft een belangrijke leemte voor mishandelde vrouwen op Cyprus gevuld door ze hulp en steun te bieden. Ik ken de oprichters en leiders goed en heb er alle vertrouwen in dat OWAAT een groot en onvervangbaar verschil maakt door de rechten van misbruikte vrouwen te beschermen. Het is een eer en altijd stimulerend om samen te werken met het OWAAT-team, dat zoveel middelen, kracht en visie heeft voor een geweldloze wereld.”

 • SPAVO laurel Vereniging voor de preventie van huiselijk geweld

  “We ondersteunen OWAAT volledig bij het beschermen van de rechten van vrouwen.”
  View full testimonial…

 • ANDREI C. ROMAN laurel Web Development Team

  Andrei Claudiu Roman komt uit Roemenië en besloot zich aan te melden bij OWAAT “om mijn vaardigheden ten dienste te stellen van een belangrijk doel. Discriminatie en misbruik van vrouwen zijn ondraaglijk en ik hoop dat OWAAT zoveel mogelijk vrouwen en gezinnen kan helpen.”

  In juni 2018 nam Andrei de leiding als OWAAT’s ‘toptechie’ met meer dan 10 jaar ervaring als zeer gespecialiseerd IT-expert. Dankzij zijn technische vaardigheden kon OWAAT-IT in 2018 live gaan zoals gepland. Andrei spreekt vloeiend Roemeens, Italiaans en Engels en studeert Zweeds voor immigranten aan Komvux Österåker, Stockholm Lan. Zijn professionele IT-opleiding omvat helpdesk- en programmeervaardigheden (Python en Ruby). Hij woont momenteel in Stockholm, Zweden.

 • FEDERICA PASTORE laurel OWAAT-vertaler Engels-Italiaans

  Federica Pastore komt uit de Italiaanse stad Milaan en kwam in januari 2018 bij OWAAT werken om het Italiaanse vertaalteam van OWAAT te leiden. Dankzij haar leiderschap en teaminspanningen konden we in 2018 OWAAT-IT lanceren.

  “In een wereld waar nog steeds mensenrechten worden geschonden, is het van fundamenteel belang dat iedereen zijn best doet via kleine en grote acties de status quo te veranderen. Het doel van OWAAT is om steun en juridische hulp te bieden aan vrouwelijke slachtoffers van mishandeling en discriminatie en daarom ben ik vol enthousiasme als vrijwilliger begonnen om het Italiaanse vertaalteam te leiden,” aldus Federica.

  Federica woont in Stockholm, Zweden, waar ze communicatiespecialist en teamlid is bij Italian Climate Network, een Italiaanse milieuorganisatie. Ze heeft een masters in Development, Environment and Cooperation – Curriculum Environmental Politics and Economy van de Universiteit van Turijn, Italië.

 • CRISTIAN RIVA laurel OWAAT-vertaler Engels-Italiaans

  Cristian Riva woont in de Italiaanse plaats Lecco en bood zich in januari 2018 als vrijwilliger aan om onze Engelse versie van de OWAAT-website naar het Italiaans te vertalen. Dankzij zijn leiderschap en teaminspanningen konden we in 2018 OWAAT-IT lanceren.

  “Ik geloof dat burgers in een democratische context ethisch verplicht zijn de vooruitgang van de samenleving cultureel, politiek en ecologisch te verbeteren. Het vertalen van de OWAAT-website is een waardevolle gelegenheid om mijn morele verplichtingen na te komen en mijn bijdrage te leveren om elke vorm van geweld tegen vrouwen te bestrijden, wat een van de meest ondraaglijke barbaarsheden van de hedendaagse samenleving is,” aldus Christian.

  Cristian heeft een masters in Filosofische wetenschappen van de Ruhr-Universität Bochum in Duitsland en is EVS-vrijwilliger bij YEE – Youth and Environment Europe in Praag, Tsjechië.

Close

CONTACT OWAAT

Neem contact op met OWAAT.

laurel